Select Page
7.-12.8.2023

Historia

Iden med en ny typ av evenemang föddes 2013. Tanken var att skapa  förståelse för behovet av verklig utveckling av Österbotten som ett tillägg till den ymnigt förekommande förvaltarmentaliteten och försvaret av det uppnådda. Verklig utveckling av Österbotten kan man få genom uppkoppling till världsmarknaden och genom insikter i vad den snabba teknologiska utvecklingen konkret borde betyda i vardagen inom offentlig och privat sektor . Framförallt för dess ungdomar. Dessutom tog evenemanget till uppgift att komma med konkreta lösningar som skulle förverkligas utan att det sker på andra regioners bekostnad. Lösningarna skulle ge mervärde åt regionen och hela Finland. Evenemanget skulle inte få bli ett event där man köper sig en plats och gör allt för att få applåder.

Initialt verkade evenemanget i flera år under namnet (och tanken) NEW NORDIC CENTER med välfyllda salonger i RITZ gamla biograf. Som arrangör stod Sture Udd personligen och som aktiv medverkare var bl.a. Joakim Strand. Även representanter för offentliga och privata sektorn var aktivt med som framgår av bilderna från evenemanget här intill – från Karleby till Kristinesstad och med båda språkgrupperna företrädda.

2018 var Bock´s Corner Village iståndsatt för att kunna hantera större evenemang och bolaget registrerade namnet Wasa Future Festival. Evenemanget fick också då en ny aktiv medverkare i Mari K. Niemi från Vasa Universitet som bidrog med helt nya inlägg och upplägg . Samtidigt breddades verksamheten till att omfatta flera dagar. 2020 slog WasaFutureFestival igenom nationellt – trots pandemin – med stora lanseringar av konkreta initiativ för regionen bl.a. EnergySAMPO, bron mellan Vasa och Umeå ordnat av Kvarkenrådet samt bl.a. Young Talks ordnat av Marja Riitta Vest (då chef för   NTM Centralen) och flera ministrar medverkande. Att stoppa avfolkninen av landsbygden med nya ekonomiska kopplingar till växande städer har också stått på agendan hela tiden. Så här har WFF då  blivit ett  evenemang som påverkar positivt utvecklingen i hela landet.

 2021 förstärks denna utveckling ytterligare genom många centrala nordiska aktörer och ledande experter från hela Finland på plats. Och representanter för statsledningen. Teman 2021 är helt avgörande för regionerna – utvecklas eller avvecklas!