Välj en sida
7.-12.8.2023

Program 2023

Dagarnas innehåll är klart. Tidtabellen kommer att ändras under juli, då flera aktörer meddelar om sin ankomst.

Kvarken, Data, Energi, Kultur 3.0, Världen!

Evenemangets språk är finska, svenska och engelska. Vi uppmanar alla att delta i
diskussionen på det språket som känns mest behändigt. I programdelar där det deltar gäster från utomlands, uppmanas det att använda engelska om möjligt.
Du kan även följa evenemanget på Wasa Future Festivals YouTube-kanal.

Måndag 7.8.

Streamningslänken

9.00 Frukost

9.20 – 12.00 Circular Economy
Moderator: Kristoffer Jansson, VASEK, Communications & Brand Manager

9:30 – 10:20  Områdets aktörer inom cirkulär ekonomi
Koldioxidneutralt tänk inom bygg- och industrisektorn kräver cirkulär handling. Tobias Hästbacka, Nordic Green Recycling
Teknologinen hiilen sidonta – päästöttömän teollisuuden tukipilari, Juha Ripatti, Westenergy

10:30 – 12:00 E-waste, världens snabbast växande avfallsström
10 min: Welcome and background / Hanna Malkamäki, VASEK
20 min: Keynote – SwanIT: Why is Ewaste a problem and what should we do about it. Tuulia Virhiä, CEO
15 min: mPro: Smart IT is Sustainable IT. Ben Bergman, Head of Sales
15 min: Stena recycling: Återvinningslösningar för batteriindustrin och drivbatterier. Joni Korkola, Hazardous Waste Account Manager
30 min: Panel, all speakers

11.00 14:00 Lunch

12.15 – 12.45 Vasa Stadsorkesters kvintett. Venue: Restaurangen

13:00 – 15:00 Skogen är guld i Österbotten

13:00 Jaana Kaipainen / Finlands skogscentral
EU:s skogspolitik och REDIII-direktivet ger ramar för finskt skogsbruk

13:25 Green Carbon / Tj Kimmo Koistinen
Kolbindning och naturens mångfald kan ge tilläggsinkomster åt skogsägarna

13:45 Prisceremoni: Det Österbottniska Pro Skog-priset överräcks

Skogsgläntan: Christel Holmlund-Norren, Gun Anderssén-Wilhelms, Anne Lindgren-Slotte
Ser kvinnor annorlunda på sin skog än män?

Kaffepaus 20 min

14:15 Johan Ångerman Arkitekttjänst
CLT har revolutionerat träbyggnadstekniken – vad kan vi ännu göra?

14:30 Mats Söderlund / EPV
Träenergi ersätter fossila bränslen i kraftverkens råvarumix

14:45 Riina Rantsi / GRK Suomi Oy
Biokol ett miljövänligt val

15.00 Utställningslokalen öppnas
Invigningstal av Christina Knookala, direktör för Vasas bildningsverk

 

Tisdag 8.8.

Streamningslänken

08:30 – 21:00 International Day
VAMK, Novia, Vasa universitet, Åbo Akademi, Hanken, TE-byrån, Handelskammaren, MYRSKY

8:30 Frukost och registrering för Global Talent Connect

9:00 – 13:00 Global Talent Connect: Internationella talanger och stora företag.
Please note that most sessions of Global Talent Connect event are only open for selected companies and international talents. Selected international talents have received confirmation by email.
The booth area at Wasa Innovation Center (1st floor) is open for all on August 8, between 10.30–12.00. No registration needed. Welcome!
Mer info: Global Talent Connect – Talent Coastline – ELY-keskus

11:00 – 14:00 Lunch

12:30 – 15:00 Parallellt evenemang: Ny radikal skogsindustri i Österbotten:
Skogens nya värden – i siktet innvationer, utsläppsfri produktion och resursanvändning i världsklass

Simon Fagerudd, fabrikschef, UPM i Jakobstad
Tomi Salo, Senior Vice President, Corporate Affairs, Metsä Group

Mats Brandt, landskapsdirektör, Österbottens förbund
Hela trädets användning
, Matti Heikkilä, operativ chef, Metgen oy
Kunskapsekosystem: Case Kaskinen, stadsdirektör Markku Lumio
Venue: Garage

13:15 – 14:45  Endast för inbjudna: CompanyTalk: Fördelar och utmaningar med att anställa internationella talanger. Stora, medelstora och små företag.

16:15 – 21:15  YoungTalk23. International Talents and SME’s – Evening of solutions in the
spirit of Co-Creation.
International and local students, businesses, officials, and policymakers.

16:15 Networking – Get out of your own bubble
Vaasa City Orchestra’s string quintet

​16.45 Welcoming words by Moderators Laila Fe Balinggan, Entrepreneur and Digital Marketing Manager, and Sabbir Ahmed Bhuiyan, Master Student in University of Vaasa

Get Inspired: How to make our region globally interesting for young smart people?

  • Joakim Strand, member of parliament
  • Tuomas Saikkonen, CEO, VILPE
  • Tomi Paalosmaa – PhD Student, University of Vaasa
  • Arshed Iqbal – Doctoral Researcher School of Marketing and Communication, International Business, University of Vaasa

17:30 Co-creation Starts
Theme 1: Young Talent´s Perspectives: How to overcome the challenges to be employed in SME`s?
Pitch Talk: Hagar Elbarbary – MOOC Project Coordinator, Hanken School of Economics

18.30 Theme 2: SME´s perspectives: Success Stories in Hiring Foreign Employees
Pitch Talks: Heidi Saarinen, HR Generalist, Danfoss and  Samuli  Kuusisto, Sales Development  Director, Uwira

19.30 Break

19.45 Theme 3: Perspectives of Young Talents and SME´s on how the Finnish language affects employment
Pitch Talks:
Tuomas Saikkonen, CEO, VILPE
Zhang, Yue – Student, Vaasa University of Applied Sciences

20.45 Solutions on the table – how to proceed.  Moderators Laila Fe Balinggan and Sabbir Ahmed Bhuiyan

Presentations are in English. At the event you can use Finnish, Swedish and
English.
Snacks and drinks are provided.
Registration link: E-lomake – YoungTalk 2023 – Wasa Future Festival 8.8.2023 (puv.fi)
Registration is preferred, for catering.

Onsdag 9.8.

Streamningslänken

9:00 Frukost

9:30 – 11:00 Ecosystems resolving future challenges
ABB: Green electrification 2035, Simo Säynevirta
DANFOSS: Fossilfree future, Laura Frisk
MIRKA: Shape, Shaping the green transition- with net carbon surfaces, Charlotta Risku
Wärtsilä: Zero emission marine, Kenneth Widell
Business Finland: Partnership funding for research, development, and innovation projects in leading companies’ ecosystem themes

Klicka här för att registrera dig (vasek.fi)
Venue: MindSquare

 

9:30 – 11:00  Kvarken Space Center’s Space Wednesday event (hosted by University of Vaasa)

West Coast Hub launch of ESA BIC Finland at Vaasa
Company presentations:
ICEYE, Huld, Aurora Propulsion Technologies
Space Business Panel

Venue: Right Wing

11:00 – 14:00 Lunch

12:00 – 12:30  HardTalk: Hjallis Harkimo, presidentkandidat, opponent Marianne Lähde, Komiat chefredaktör
Venue: Old Square

12:00 – 14:00 SPEED DATING efter Ecosystems resolving significant future challenges eventet

Ett speed dating event där du kan träffa representanter för Lokomotivföretagen (ABB, Danfoss, Mirka, Wärtsilä).
Avsett för företag som vill arbeta med de givna utvecklingstemorna.

Klicka här för att registrera dig.
Venue: Kabinett

12:30 – 14:30 EnergySAMPO
Keynote: Framtiden av Finlands energisystem över sektorgränser (30 min)

Paneldebatt: Vätgasmarknaden i Vasa. Delaktiga aktörer i Vasa-regionen diskuterar sina roller på den framtida vätgasmarknaden. Panelen inkluderar utvalda partners från EnergySAMPO: ABB, Danfoss, Hitachi Energy, Vaasan Sähkö, VEO, VNT Management & Wärtsilä (60 min)

Frågor och svar om energibranschens framtid: Samarbete behövs nationellt och lokalt – diskussion med deltagare från TEM, Business Finland och Fingrid.

 

12:30 – 14:30 Fotoniksession del I
Fire and Ice, An Exploration of Fiber Sensors in Challenging Applications. Eric Udd, president för Columbia Gorge Research (USA)
Nuläget och framtidsutsikter för Finlands fotonikindustri. Juha Purmonen, Jyrki Saarinen, Fotonikföreningen i Finland
Venue: Right Wing

14:30 – 15:00 Kaffepaus och framträdanden av Kuula-institutet

14:30 – 14:55 Klassisk musik: Orkestern med unga musikstuderande från Kuula-institutet

14:55 – 15:00 Balettföreställning. Ung balettgrupp från Kuula-institutet

15:00 – 17:00 Från energikris till energilagring
Venue: Mind Square

Evenemanget Från energikris till energilagring fokuserar på hållbara energilagringslösningar. Den föränderliga energimarknaden och målen för utsläppsminskning har fört energilagringslösningar i förgrunden, och i detta evenemang granskas speciellt batterilösningar. Kundkrav på hållbara batterilösningar har skapat enorma möjligheter för Finland tack vare tillgången på råmaterial, prisvärd utsläppsfri energi och tillgången på skicklig arbetskraft.

I evenemanget introduceras detta tema från flera olika perspektiv. Tillfället börjar med en del där vi diskuterar effekterna av stora investeringar både nationellt och regionalt. Efter presentationerna kommer aktörer i batterivärdekedjan att tala. De kommer att berätta och diskutera hur batterivärdekedjan byggs upp, samt vilka konkurrensfördelar placeringen i Finland medför för deras verksamhet och å andra sidan vad som ännu behöver utvecklas i Finland ur miljöperspektiv.

DEL 1: Stora investeringar, effekter nationellt och regionalt

15:00                                  Riku Huttunen, Generaldirektör, Arbets- och näringsministeriet

15:20                                  Janne Peljo, Ledande expert, Centralhandelskammaren

15:40                                 Tor Stendahl, CEO, Managing Director & Country Manager, Freyr Battery Finland

Moderator, Anna-Kaisa Valkama, utvecklingschef Vaasa Facilita

DEL 2: Finlands konkurrenskraft ur storprojekters perspektiv

16:00                                  Matti Hietanen, CEO, Finnish Minerals Group

16:20                                  I paneldebatten:

  • Tor Stendahl, CEO, Managing Director & Country Manager, Freyr Battery Finland
  • Mikko Hankaniemi, Director, Products & Systems, Epec Oy
  • Herkko Plit, CEO P2X
  • Markku Kivistö, Head of Industry, Cleantech, Invest in, Business Finland

Moderator Marko Kuokkanen, Sales and Marketing Director, Merinova

16:50               Avslutning och sammandrag av Vasas stadsdirektörTomas Häyry

15:00 – 17:00 Kurikka Grand Canyon
Venue: Right Wing

Kurikka: Fakta och framtid. Anna-Kaisa Pusa, stadsdirektör, PhD, Kurikka

Från forntiden till nuet – den extraordinära geologin bakom Kurikkas grundvattenprojekt, Putkinen Niko, Specialforskare, PhD, GTK

Social licens för grundvattenuttag i Kurikka, Juha Kotiranta, VD, Kurikan Vesihuolto Oy

 

17:00 – 17:40 Ölprövning och rundtur
Specialerbjudande 15€, mötespunkt och betalning vid baren.

Torsdag 10.8.

Streamningslänken

9:00 – 14:00  Nya teknologier och ekonomi
Moderator: Stefan Lindström, ambassadör för digitalisering och nya teknologier
Venue: MindSquare

9:00 Frukost

9:30 – 10:00 Arbetslivets framtid i AI-tiden. Risto Linturi, Futurist
Opponent: Miapetra Kumpula-Natri, EU parlamentariker

10:00- 10:45 Den offentliga sektorns åtgärder för att effektifiera innovationsystem, business driven impact
Petra Söderling, rådgivare på Världsbanken, fyra exempel
Casper Herler, Managing Partner på Borenius
Atte Jääskeläinen, överombudsman, Sitra
Antti Vasara, VD, VTT
Minna Martikainen, rektor, Vasa Universitet

Opponenter:
Jarmo Saaranen, VNT Management, VD
Stefan Damlin, Vasa Elektriska, VD

Deklaration av gemensamma åtgärder

10:45 – 11:30 Europa och Afrika. Ett nytt ekonomiskt förhållande.
EU komissionär Jutta Urpilainen
Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz

Brasilien och energimarkanderna, Brasiliens ambassadör Luis Antonio Balduino Carneiro

Case Mocambique/FDC Mrs. Graca Machel (wife of Nelson Mandela), Womens emancipation in Africa and entrepreneurial opportunities with affordable access to energy

Case Rwanda energy systems, representanter från Rwandas och Finlands regeringar, samt företagsrepresentanter.

Side Event, Invitation Only: Stakeholder meeting, Rwanda energy system, next steps. Venue: RightWing

11:00 – 14:00 Lunch

12:30 – 14:30 Side Event: Workshop: Co-creating carbon neutral future: How can a deep-geothermal system support just transition at the regional level?
More information and registration 4th of August the latest: Wasa Future Festival 2023 – HOCLOOP Workshop: Survey Powered by Webropol (webropolsurveys.com)
Organizer: University of Vaasa
Venue: Right Wing

12:30 – 13:30 Nya värdeberäkningar i praktiken, Ville Vertanen, chef för Statistikcentralen

En uppmaning till handling: Finland behöver en exportpolitik för 2030-talet. Omedelbart!
Elina Valtonen, utrikesminister
Phillip Aminoff, Helvar Merca ja Helectron, ordförande
Joakim Strand, parlamentariker
Ville Skinnari, parlamentariker
Antti Kurvinen, parlamentariker

13:30 – 14:00  Utdelning av stipendium till en ung företagare (Christoffer Häggblom) samt utdelning av Wasa Innovation Centers hedersbetygelser till en fantastisk innovationsgrupp i regionen samt till utvecklaren av en ny andningsluftssensor.

14:00 – 14:30 Kaffepaus

14:30 – 15:00 HardTalk: Presdentinvalen 2024 gallupledare Pekka Haavisto, opponent Dan Ekholm, Vasabladets ledarskribent och blivande press- och kulturattaché vid ambassaden i Berlin

15:00 – 17:15 Kvarkenregionens strategiska roll i en ny världsordning 

Moderator Sarah Väre
Streaming HÄR

15:00–15:30 Kaffe och mingel  

15:30–15:45 Välkommen och inledning  

Norden i Europa
Om Norden går bra, går Europa bra. Vad gör vi åt saken?
Modern Export Industry Policy (MEIP) som bärande logik
Sture Udd, Managing Director, UPC Center  

15:45–16:25 Kvarken i Norden  

Investeringar till 2040 och dess ekosystem.
Vad behövs för att maximera, ta vara på och förädla?  

Pitch
Industriinvesteringar i norra Norden och nyckelbudskap
Paula Erkkilä, VD, Österbottens Handelskammare
Anders Hjalmarsson, VD, Västerbottens Handelskammare

Den gröna omvandlingen. Möjligheter och hinder för tillväxt i norra Norden
Lars Westin, Professor i Regionalekonomi, Umeå Universitet  

Kort panelsamtal
Lars Westin
Paula Erkkilä
Anders Hjalmarsson
Triinu Varblane, Senior Advisor Viexpo
Anna Måtts-Fransén, Projektchef och Logistikexpert VASEK

16:25–17:05 Kvarkenregionens roll i nytt geopolitiskt läge  

Totalanalytisk synvinkel. Förbättrade logistikförbindelser i Kvarkenregionen, Försvarsmakten, NATO och försörjningsberedskapen  

Nordeuropas nya roll
Niklas Eklund, Professor vid Statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet

Nya möjligheter för intensifierad gränsöverskridande utveckling i Kvarkenregionen
Mathias Lindström, Kvarkenrådet EGTS direktör  

Kort panelsamtal 

17:05–17:15 Avslutning och tack

 

16:00 – 24:00  Nacht der Technic
Demonstrationer, utställningslokalerna
Kvarken Space Academy
för barn (Vasa universitet och Luma Center)
Konstens natt i Vasa
Bekanta dig med hela programutbudet på Konstens natt i Vasa

17:00 – 17:40 Ölprövning och rundtur
Specialerbjudande 15€, mötespunkt och betalning vid baren.

17:00 – 18:00 Side event: Vasa Ekonomer & NIORD. Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz

18.00 Middag
Pris 46€
Reservationer via janne@wic.fi 

Fredag 11.8.

Streamningslänken

8:30 – 10:00 Invitation only: Fixed Link principal meeting, participants from Finland, Sweden, Norway
Venue: Ball Room

8:00 Frukost

9:00 – 12:00 Side event: Framtidstalko: Österbottens ungdomar
Anmäl dig senast den 8.8.2023:
https://link.webropolsurveys.com/S/2982C33499BF0D19 
Organiseras av: POHY rf och What The Finland rf
Venue: Ladan

9.30 – 11.00 KvarkenHealth, Regional Health Initiatives

Venue: Right Wing

Förnyandet av social- och hälsovården med hjälp av data, Kristo Lehtonen, Sitra, Fair Data Economy, Director

InnoHUB startar – konkreta mål, forskarskola och forskningsresursering, nytt doktorandprogram
Suvi Einola, strategichef, Österbottens välfärdsområde

Lösning till bristen på sjukvårdspersonal
Anne Salovaara-Kero, Österbottens välfärdsområde, styrelseordförande
Toni Borén, utbildningschef VAMIA
Marjo Orava, Chefsöverskötare, Österbottens välfärdsområde
Lisbeth Fagernäs, ÅA, professor i vårdvetenskap

Hur man kan hantera den kraftigt ökande ungdomsbrottsligheten
överkomissar Mika Jylhä
sektordirektör Pia-Maria Sjöström TBC
Anne Salovaara-Kero

Kvarkensamarbete inom Life Sciences – Umeå Biotech Incubator
Pia Keyser

AI Sprint: Analysera formen med hjälp av data

Demonstration: andningsluftsanalys, Wasa Innovation Center, Holobionter
Desinfektionsrobot, Done Robotics

09.30 – 11.00 Side event: Kvarken Education, Living Lab, Kvarkens potential för lokal ekonomi
Venue: Garage

10:30 – 12:00 Samkoordinering i Norden

Venue: Mind Square

Viktigare än någonsin – Ytterligare aspekter som påverkar krisberedskapen och tillgängligheten  

10:00–10:30 Kaffe och mingel  

10:30–10:40 Välkommen och summering av torsdagen 
Sarah Väre och Mathias Lindström

10:40–11:10 Elsystemet kan bli starkare av nordiskt samarbete: Nordic Trilemma  

11:10–11:55 Energisamarbete och hållbara energilösningar viktigare än någonsin 
Peter Hedman, projektledare Bothnia Green Energy
Isak Brändström, projektledare FAIR 2  

Kort panelsamtal
Energisamarbete i Kvarkenregionen – vad behöver göras?

Kort panelsamtal
Hållbara transporter och flyg i Kvarkenregionen  

11:55–12:00 Avslutning
Vi har lyckats förut, vad hindrar oss nu?
Sarah Väre, Mathias Lindstöm och Sture Udd

11:00 – 14:00 Lunch

12.30 – 13.30 Fotoniksession del II
From Portland, Oregon, to Vasa, Finland, to Mars and Beyond Guided by Fiber Optic Sensors. Eric Udd, president för Columbia Gorge Research (USA)
Från materialteknik till fotonik, plattform för innovativa lösningar i regionen. Suvi Karirinne, chef för Vebic.
Venue: Right Wing

14.00 – 16.00 Kultur 3.0: Kvarken EGTC – Från region till modellområde för hela EU.
Prof. Pier Luigi Sacco, specialrådgivare till Europas kultur- och utbildningskomissionär, Rosa Meriläinen, KULTA rf generalsekreterare. Huvudpoäng: meningsfullhet!

Ny företagarkultur, Kust-Österbottens Företagare, Hippi Hovi
Ny idrottskultur
, case damfotboll Tom Kecklund/Timo Harri, case ishockey Oskar Osala TBC
Ny konstkultur, Case studentteater RAMPPI
Ny arbetskultur, Case Community, Juha Päivike
Ny studiekultur: Case Living Labs, Finest Future, Peter Vesterbacka
Ny stadskultur: Case WasaWaterCity
Ny underhållningskultur:
Case komiker Alfred Backa TBC

18:30 – 20:45 Livemusik: Wasa Groove Unit
Bock’s terrass

Demonstrationer

Följande teknologi- och kulturdemonstrationer finns på plats. Datum och tid specifieras närmare.

Högskolornas teknologilösningar

Åbo Akademi:
Från trä till innovationer – Bio-baserade lösningar för en hållbar framtid
Presentation av projekt: FarmAInteraktion

Vasa universitet:
3D-utskrivet metall

VAMK:
Robotar

 

Teknologiska genombrott från företagen

Holobionter: VOC Sensing Platform.

Done Robotics: Lokalt startföretag Done Robotics Ab Oy presenterar sin självstyrande desinfektionsrobot

Art ClubCard: En innovativ digital plattform och mekanism som ger incitament för att samfinansiera kultur och konst och få belöningar från lokala företag. Gonçalo Marques, Northern Sustainable Futures, Sweden & Annika Sillander, Sillander Creatives, Finland

Health4Travel: Internationella hälsovårdstjänster

 ABB: Svetsningsrobot

UpCode: Product Passport & Sensor Technology

 

Risto Linturis videostudier
Arbetslivets framtid i AI-tiden (2023)
Metaverse (2022)
Framtidens megatrender (2021)

 

Naturvetenskapliga utställningar

Meteoria

Kurikkas unika grundvattenförekomst

 

Konst

Interaktiv AI-konst: Futural 2.0. Maria Lindeman & Tomi Paijo

 

Samfund

Vaasa Hacklab:
Laserklippt konst
Hantverk
AI-Webbkamera

Yhteystiedot

Wasa Innovation Center
Gerbyntie 18
65230 VAASA
Festivalkoordinator:
Janne Perttu
+358 50 473 4444
janne.perttu@wasafuturefestival.fi