Välj en sida
5.8. & 11.-14.8.2021

Tack för Wasa Future Festival 2021! Alla dagarna finns nu att se på Wasa Future Festival YouTubekanalen.

Se här:  Torsdag 5.8.  –  Onsdag 11.8.  Torsdag 12.8.  –  Fredag 13.8.  –  Lördag 14.8.

Om du har förslag, ideer eller kommentarer angående festivalen eller dess teman, så skriv gärna mejl till janne.perttu@wasafuturefestival.fi 

 

Torsdag 5.8.

13:00-17:00 Katalysering av innovationer: Framdriva innovations- och start up-ekosystem, universitetets innovationstjänster formas

Ari Tulla, Antti Sinisalo, Leena Kunttu, Philipp Holtkamp, Rathan Alagirisamy, Stefan Lindegaard, Jussi Loukiainen, Kenneth Salonius, Mauritz Knuts, Marko Koski, Kristian Schrey

Registrera dig: https://crm.uwasa.fi/Events/43/Apply

Onsdag 11.8.

Kl 13:00–15:00 EnergySampo
En lösning till övergången till grön energi

EnergySampos framsteg
Business Finland: Utvecklingen av programmet för hållbar tillväxt
H-FLEX-E projektets framsteg
VTT som möjliggörare till programmet för hållbar tillväxt

Stefan Damlin, verkställande direktör, Vasa Elektriska
Anna—Kaisa Valkama, programledare, Merinova
Juha Suuronen, Senior Director (Energy, Infrastructure & Process), Business Finland
Kenneth Widell, Senior Project Manager, Wärtsilä
Antti Vasara, verkställande director, VTT
Matias Mäkynen, riksdagsledamot, ordförande för parlamentariska FoUIarbetsgruppen

Moderator: Mari K. Niemi

 

Klo 17:00–20:10 YoungTalk21

Målsättning: Vasa 2030 – en globalt intressant plats för smarta unga människor.
Förverkligas av:
Marja-Riitta Vest, chef för forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamheten, VAMK
Mika Hakosalo, energi- och klimatexpert, Vasa Stad
Tillsammans med regionens andra aktörer
Konferencier: Frans Villanen

Klo 17:05-17:30 Vi skapar framtidens Vasa!
Alina Östergård, ordf. Vasa Ungdomsfullmäktige
Representanter från student- och studerandekårer i Vasas högskolor
Lukumanu Idrisu, praktikant, Wärtsilä.

17:30-18:45 Erövra staden hackaton
Unga och regionala beslutsfattare funderar tillsammans på Vasas framtid. Tre teman, vilka är: Biblioteket, Travbanan samt Vasa ur internationella personers perspektiv.

Kl 19:00-19:20 Ungas goda liv – projektets uppvisning
För vem byggs framtiden?
Mari K. Niemi, Roosa Veijola/E2 Tutkimus

Kl 19:20-19:45 Hackatons huvudsakliga resultat

Kl 19:45-20:00 Framtidens Vasa – vad händer härnäst
Mika Hakosalo, Vasa stad

Ladda YoungTalk21 programmet här

Registrera dig till YoungTalk här (för catering)

 


  Torsdag 12.8.

  Kl 09:30-11:00 Ta nya teknologier i bruk – nu!
  Teknologin kör förbi partierna i alla politiska och religiösa system

  Målsättning: Partierna, företagare och tjänstemän på kvällsskola för att ta i bruk nya teknologier. Gäller hälsovård, utbildning, företagande, fritidsverksamhet och sociala frågor.

  Antti Vasara, VTT:s verkställande direktör
  Risto Linturi, framtidsforskaren
  Antti Pelttari, Skyddspolisens chef
  Miapetra Kumpula-Natri, europarlamentariker
  Joakim Strand, riksdagsledamot
  M.fl.

   

  11:00-11:30 Livskraft kombinerar nya teknologier med nytt ekonomiskt tänkande
  Näringsminister Mika Lintilä

  11:30-12:30 Lunchpaus

  Kl 12:30–14.30 Nytt ekonomiskt tänkande
  Värdekedjor, livskraft, ekosystem, inhemskt ägande.

  Statistikcentralens generaldirektör Ville Vertanen
  Riksdagsledamot och företagare Juha Sipilä
  Helvar Mercas styrelseordförande Phillip Aminoff
  Finlands Näringslivs verkställande direktör Jyri Häkämies
  Minister Mika Lintilä
  Vasa Universitets vicerektor Minna Martikainen
  Finlands Ekonomers ordförande Martin Paasi

   

  Kl 14:00-16:00 EnergySAMPO 2.0., miljardfond

  Målsättning: Ny världsledande kunskap i energisystem till Finland, FDI (Foreign Direct Investment)

  Utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari: Ny businessdriven R&D
  Utrikesminister Pekka Haavisto: Finland på världskartan med energilösningar,
  Finlands nya geopolitiska roll
  Pradeep Patel, Avery row Capital: FDI till EnergySAMPO
  Vasa Stadsdirektör Tomas Häyry: Ackufabrikens värdekedja
  Sveriges kommerskollegiets överdirektör, Anders Ahnlid: Vi tar världsmarknaden
  tillsammans! Norden har efterfrågan i världen.

   

  Kl 16:15-17:15 Impact investing (Nordic Invest Wasa)

  Målsättning: Investeringar (inhemska och utländska) till nya teknologier och företag, risktagande till området. Spännande offentliggöranden på kommande!
  Patrik Österåker, Relax Gaming, grundare
  Christoffer Häggblom, Rite Ventures, managing partner & grundare
  Cornelius Boersch TBC

   

  Kl 17:30–19:00 Rurallife-Urbanlife. Nordic Business

  Landsbygden överlever inte isolering. Företagarnas träff med Mats Löfström. Ny
  affärsverksamhet med Sverige och Åland.

  FIN-SVE handelskammarens VD Kjell Skoglund: Ny affärsverksamhet med Sverige.
  Mats Löfström: Österbottens och Ålands möjligheter
  Sveriges ambassadör Nicola Clase: Sverige önskar samverkan inom alla
  samhällsområden.

  Målsättning: Nya nätverk, ändra konsumtionsmönstret i städerna för
  lokalproducerat, trähusteknologi osv. Specialåtgärder för att vända på Österbottens
  sydliga områdets negativa utveckling.

  Sören Lillkung, Kulturfondenin verkställande direktör
  Joakim Strand, riksdagsledamot
  Mats Löfström, riksdagsledamot
  Dan Ekholm, ledarskribent
  Hippi Hovi, Kust-Österbottens företagare, verkställande direktör
  Kjell Skoglund, finsk-svenska handelskammaren, verkställande direktör
  Nicola Clase, Sveriges ambassadör i Finland
  Mikael Antell, Finlands ambassadör i Norge
  Emma Dahl, Fullmäktigeledamot i Korsholm
  Nina Söderberg, Fullmäktigeledamot i Korsholm
  Alexandra Wasberg, Fullmäktigeledamot i Korsholm

  Unga ledamöter från Korsholm Emma Dahl, Nina Söderberg och Alexandra Wasberg
  utmanar Österbotten att utveckla.

   

  17:30-19:00 Ekonomernas framtid, ekonomträff (WFF SIDOEVENEMANG)
  Cocktailtilfälle för Finlands Ekonomers medlemmar.
  Tillfället öppnas av Finlands Ekonomers ordförande Martin Paasi
  Ordnas av Vasa Ekonomer
  Venue: LATO ”Bock’s barn”
  *Deltagandet till sidoeventet är begränsat.

  Kl 19:00-20:00 MEP Miapetra Kumpula-Natri och unga påverkare: Vad förväntar sig unga
  av Europa? (WFF SIDOEVENEMANG)
  Europarlamentarikern från Vasa Miapetra Kumpula-Natri diskuterar med unga
  påverkare från Vasa om vad de unga förväntar sig från Europa. Vad borde göras för
  att Europa även i framtiden ger oss bättre förutsättningar att verka? Diskussionen är
  en del av konferensen om Europas framtid, och är öppet för publiken.
  Venue: The Right Wing

  Kl 19:00–01:00 Nacht der Technik

  Målsättning: Ungt sinnade människor kan bekanta sig med banbrytande teknologier
  under kvällen och nattens lopp.
  Robotar, e-spel, 3D printning, lukemisen into -peli, myon detektor och upplev
  relativitetsteorin, SpaceEconomy KvarkenSat uppvisning.
  Du kan följa med live muralmålning under kvällens lopp i WIC södra vägg

   

  Kl 19:00 en smaklig middag – inofficiellt program
  Anmälningar och specialdieter till janne.perttu@wasafuturefestival.fi.
  Pris 42€

   


   Fredag 13.8.

   Kl 10:00–11:30 Kulturens nya funktion. Kultur 3.0: värdeskapande socialt och ekonomiskt
   Målsättning: En ny konkret påverkan av kulturen och verklig utveckling till Finland och
   regionen. Fotbollskultur. Energiskt innehåll också i utrikesfrågor.

   Diskussionen inleds av prof. Pier Luigi Sacco, specialrådgivare till Europas kultur- och
   utbildningskomissionär

   Panelister:
   Antti Kurvinen Forsknings- och kulturminister
   Rosa Meriläinen KULTA rf generalsekreterare
   Tomas Häyry, Vasa stadsdirektör
   Mia Huhta, Vasa stadsorkesterns intendent
   Mfl.

    

   Kl 12:30–13:15 HardTalk: Timo Soini. Som utmanare Jussi Lähde

   Kl 13:30–14:15 Smarta ungas stad 2030, en äkta Smart City
   Stadsplanering, den offentliga sektorn i sin helhet samt företagsvärlden och
   företagare: virtuell, produktiv, spännande, företagaranda –unga företagare, Fintech,
   WasaWaterCity, Äkta Smart City
   Målsättning: uppfatta stadens transformering ur framtidens smarta ungas synvinkel.
   Ett exempel av förverkligandet (Mika Hakosalo)

   Martin Meyer, InnoLab direktör
   Kust-Österbottens unga företagare
   Mika Hakosalo, energi- och klimatexpert, Vasa stad
   Päivi Korkealaakso, planläggningsdirektör, Vasa Stad
   Olivier Schulte-Tigges, stadsarkitekt, Vasa stad

    

   Kl 14:30–16:00 ARBETSLIVETS FRAMTID

   Hur säkerställer man att det finns tillräckligt med kunskap och arbetskraft i Finland?
   Vad förväntar sig de unga generationerna från arbetslivet? Vad betyder globaliseringen till arbetslivet i framtiden? Digitalisering förändrar arbetet – vad borde vi förbereda oss till?

   I panelen definieras centrala problem och presenteras lösningar.

   Panelen består av:
   Antti Palola, ordförande, STTK
   Matti Vaattovaara, verkställande direktör, Hitachi ABB Power Grids
   Minna Vanhala-Harmanen, Verkställande direktör, Barona Oy
   Adam Smale, Dekan, Vasa Universitet

   Forskarna Susanna Kultalahti, Khuram Shahzad, Sorin Dan och Ville Manninen (Vasa Universitet) inleder oss i tematiken.

   Diskussionen modereras av direktör Karina Jutila och forskningschef Mari K. Niemi från E2 Tutkimus.

    

    

   Kl 19:00 Kvällsprogram – livemusik
   Carl, Axel, Janne och Karri


   Lördag 14.8.

   10:00-14:15 Nordiskt Samarbete – Fallet Kvarken

   10:00-10:30 Fika
   Kl 10:30–12:00 FAIR – främjandet av elflyg i Kvarkenområdet
   10:30-10:40 Varför är Kvarken EGTC intresserad av elflyg? Mathias Lindström, director,
   Kvarken Council EGTC
   10:40-11:15 Vad krävs det för att vara en early bird? Intro och en kort panel
   Andreas Forsgren, FAIR project manager
   Isak Brändström, FAIR project manager
   Jaroen Peeters, Senior Design Researcher, RISE Research Institutes of Sweden
   Carita Roslund, Project Manager, RISE Research Institutes of Sweden
   Riitta Björkenheim, Development Director, VASEK

   11:15-12:00 Hur kan man dra nytta av elflyg?
   Antti Mäenpää, Associate Professor, Vasa Universitet
   När kommer elflyg bli en del av vardagen?
   Arne Smedberg, CEO, BioFuel Region
   Ida Nordberg, Project Leader, BioFuel Region
   Var kommer de första rutterna att uppstå?
   Lars Westin, Professor in Regional Economics, Umeå University
   Modereras av Anna Bertills

   12:00-12:45 Sandwich lunch

   12:45–14:15 Kvarkenregionen – samarbete för främjandet och utvecklandet av en stark
   och livskraftig gränsöverskridande region
   Vad: Nordic Battery Belt
   Krav: En länk över Kvarken, elflyg och en uppgraderad färjekontakt
   Verktyg: Gränsöverskridande samarbete och Kvarkenrådet EGTC

   12:55-13:10 Nordic Battery Belt och möjligheter, Tom Einar Jensen, VD, FREYR
   13:10-13:15 Hälsningar från bolaget Johnson Matthey
   13:20-13:25 Kommentarer från Anders Ahnlid, Chefsdirektör, Sveriges kommerskollegium

   13:25-14:15 Paneldiskussion med regionala beslutsfattare och företagsrepresentanter
   Joakim Strand, member of parliament, chairman of Vaasa City Council and Chairman
   of the Kvarken Council
   Rickard Carstedt, Chairman of the Regional Development Board at Region Västerbotten
   Åsa Ågren Wikström, Vice Chairman of Region Västerbottens Regional Development
   Committee
   Arne Langset, CEO/Head of Secretariat at Indre Helgeland Region, Norway
   Peter Östman, Member of the Finnish Parliament Paula Erkkilä, Director, Ostrobothnia
   Chamber of Commerce
   Anders Hjalmarsson, CEO at the Chamber of Commerce in Västerbotten, Sweden
   Dr. Esa Eranti, Eranti Engineering Oy
   M.Sc, Ph.D Antti Talvitie

   Modereras av Anna Bertills

   Ladda ner Noordic Cooperation – Case Kvarken programmet här.

    

   14:45–16:15 Space Saturday

   14:45 – 15:00 What is the Kvarken Space Center?, Heidi Kuusniemi, University of Vaasa & Kendall Rutledge, Novia University of Applied Sciences, et al

   15:00 – 15:30 KvarkenSat satellite mission, René Laufer, Luleå University of Technology, Sweden

   15:30 – 15:45 Economic forecasting from space, Mikko Ranta, University of Vaasa

   15:45 – 16:15 Kvarken Space Conversations, Antti Kinnunen, University of Vaasa, et al

    Yhteystiedot

    Wasa Innovation Center
    Gerbyntie 18
    65230 VAASA

    Tapahtumakoordinaattori:
    Janne Perttu

    +358 50 473 4444

    janne.perttu@wasafuturefestival.fi