Välj en sida

Välkommen till Wasa Future Festival! Eventet är kostnadsfritt och öppet för alla. 

Wasa Future Festival samlar kunniga och motiverade människor från företagsvärlden, högskolorna, det regionala beslutsfattandet och ministerkåren för att lösa problem och skapa lösningar inom ekonomin, teknologin och kulturvärlden.

Om du har förslag, idéer eller kommentarer angående festivalen eller dess teman, så skriv gärna mejl till janne.perttu@wasafuturefestival.fi 

Se förra årets steam: Wasa Future Festival 2021 – DAY 1 (5.8.2021) – YouTube

 

Skäl att delta

Lär dig nytt

Networka

Delta i utvecklingen

70+ talare

18+ programnummer

1500+ deltagare

Mission

Konkreta åtgärder
I Wasa Future Festivals varje session definieras konkreta åtgärder till följande år, som utvecklar Finland och regionen. Verkställandet granskas årligen.

Tidigare år har sådana projekt som EnergySampo-fonden och Vasa-Umeå bron satts i gång.

Arvot

Ympäristö
Tapahtuman energia on 100% hiilineutraalia. Sähkö on 100% tuuli- ja aurinkoenergiaa sekä jäähdytys maajäähdytystä. Kaikki juomat ja ruoat ovat hiilineutraalilla energialla tuotettuja paikallistuotteita.

Yhteisöllisyys
Me uskomme yhteistyön voimaan, ja siihen, että yhteinen hyvä on yksittäisten organisaatioiden intressejä tärkeämpää.

Kansainvälisyys
Panostamme yhteistyöhön yli kielimuurien. Pidämme kiinni kolmikielisestä ohjelmatarjonnasta.

Yhdenvertaisuus
Uskomme kaikkien ihmisten yhdenvertaisuuteen.

 

Historia

År 2012 hölls den första seminarieserien Österbottens Framtid med namnet NEW NORDIC CENTER. Evenemangets mål var att utveckla området så, att hela Finland gynnas. 2018 omnämndes evenemanget till Wasa Future Festival, den håller fast vid föregarens tradition och mål.

Läs mer.

Möjliggörare

 Wasa Future Festival skapas tillsammans med deltagarna. Varje deltagare och talare har tillsammans med de organisationer som dom representerar förverkliggjort ett program som är mer omfattande
än någonsin. Här är en lista på aktörer som har varit med:

Vasa Universitet, VAMK, Försvarsmakten, Novia, Hanken, Kust-Österbottens Företagare, Finlands Näringsliv, Handelskammaren, VASEK, Merinova, Vasa stad, Kulturfonden, Österbottens kulturfond, E2 Tutkimus, Unga Företagare, Vasas ungdomsfullmäktige, VAMIA, Gambit, Österbottens förbund, Österbottens handelskammare, Vasa företagare rf, NTM-centralen i Österbotten, Ålandsbanken,
Nordic Live Productions, Åbo Akademi, Platonic Partnership, Yrkesakademin i Österbotten,
EnergyVaasa, Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö, Vasa Elektriska, Vaasan
Settlementti, VAMOK, Viexpo och tiotals fler. Listan uppdateras.

Wasa Future Festival sytyttää aidon kehityksen – Tämän vuoden tapahtumasta tulossa suuri menestys
Lue lisää.

Wasa Future Festival sparkar igång äkta utveckling – Årets festival mer fullspäckad än någonsin tidigare
Läs mera.

Peter Stolpe

Author, Vaasa Insider

Kontaktuppgifter

Wasa Innovation Center
Gerbyvägen 16
65230 VASA
Eventkoordinator:
Janne Perttu
+358 50 473 4444
janne.perttu@wasafuturefestival.fi