Välj en sida
5.-10.8.2024

 

PROGRAMKONTAKTUPPGIFTER

Välkommen till Wasa Future Festival! Eventet är kostnadsfritt och öppet för alla. 

Wasa Future Festival samlar kunniga och motiverade människor från företagsvärlden, högskolorna, det regionala beslutsfattandet och ministerkåren för att lösa problem och skapa lösningar inom ekonomin, teknologin och kulturvärlden.

Se årets 2023 stream: Wasa Future Festival 2023 – YouTube

Skäl att delta

Lär dig nytt

Networka

Delta i utvecklingen

180+ talare

30+ programnummer

2500+ deltagare

Mission

Konkreta åtgärder
I Wasa Future Festivals varje session definieras konkreta åtgärder till följande år, som utvecklar Finland och regionen. Verkställandet granskas årligen.

Tidigare år har sådana projekt som EnergySampo-fonden och Vasa-Umeå bron satts i gång.

Värden

Miljö
Evenemangets energi är 100% koldioxidneutral. Elektriciteten är 100% vind- och solenergi samt kylning med markkylning. Alla drycker och matvaror är lokala produkter som producerats med koldioxidneutral energi.

Gemenskap
Vi tror på kraften i samarbete och att det gemensamma goda är viktigare än enskilda organisationers intressen.

Internationell
Vi satsar på samarbete över språkbarriärer. Vi håller fast vid ett trespråkigt programutbud.

Jämlikhet
Vi tror på jämlikhet för alla människor.

 

Historia

År 2012 hölls den första seminarieserien Österbottens Framtid med namnet NEW NORDIC CENTER. Evenemangets mål var att utveckla området så, att hela Finland gynnas. 2018 omnämndes evenemanget till Wasa Future Festival, den håller fast vid föregarens tradition och mål.

Läs mer.

Möjliggörare

Wasa Future Festival skapas tillsammans med deltagarna. Varje deltagare och talare har tillsammans med de organisationer som dom representerar förverkliggjort ett program som är mer omfattande
än någonsin. Här är en lista på aktörer som har varit med:

Vasa Universitet, VAMK, Försvarshögskolan, Novia, Hanken, Kust-Österbottens Företagare, Finlands Näringsliv, VASEK, Merinova, Vasa stad, Österbottens Kulturfond, AN-byråerna, Unga Företagare, VAMIA, Österbottens förbund, Österbottens handelskammare, Vasa företagare rf, NTM-centralen i Österbotten, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten, EnergyVaasa, Vasa Elektriska, Vaasan Settlementti, VAMOK, Viexpo, Korsholm, Meteoria, GTK, Vaasa Hacklab, mPro, Finlands skogscentral, Merinova, Photonics Finland, Kuula-institutet, Vaasa Facilita, Sitra, VTT, Statistikcentralen, Kvarkenrådet, Luma centralen, POHY ry, WTF ry, Umeå Biotech Incubator, och tiotals andra.

Wasa Future Festival Sture Udd: ”Luodaan Pohjoismaista uusi valtakeskus”
Lue lisää.

Wasa Future Festivals Sture Udd: ”En ny nordisk modern värld ska skapas”
Läs mera.

Peter Stolpe

Author, Vaasa Insider

Kontaktuppgifter

Wasa Innovation Center
Gerbyvägen 16
65230 VASA

Kontakt:
Sture Udd

+358 40 900 4141

sture.udd@upc.fi